నోట్ల రద్దు పరిణామాలపై సీఎంల కమిటీ సమావేశం

ఢిల్లీ : నోట్ల రద్దు పరిణామాలపై సీఎంల కమిటీ చర్చించింది. డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించింది.

Don't Miss