నేడు కృష్ణా జిల్లాలో జగన్ పర్యటన

విజవాయడ : నేడు జగన్ కృష్ణా జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. బందరుపోర్టు భూనిర్వాసితులో ఆయన ముఖాముఖి నిర్వహించన్నారు. బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. 

 

Don't Miss