నేడు ఆర్థికాభివృద్ధి మండలి సమావేశం

విజయవాడ : నేడు 10 దేశాల కాన్సుల్ జనరల్స్ తో ఆర్థికాభివృద్ధి మండలి సమావేశం జరుగనుంది. ఈ సమావేశంలో పెట్టుబడులపై చర్చించనున్నారు. 

Don't Miss