నేటి నుంచి టోల్ ఛార్జీల వసూలు మినహాయింపులు ఎత్తివేత

ఢిల్లీ : నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి జాతీయ రహదారులపై టోల్ ఛార్జీల వసూలు మినహాయింపులు ఎత్తివేశారు. 

Don't Miss