నేటి నుంచి టోల్ గేట్లు, పెట్రోల్ బంక్ రూ.500 నోట్లు రద్దు

హైదరాబాద్ : నేటి నుంచి టోల్ గేట్లు, పెట్రోల్ బంక్ రూ.500 నోట్లు రద్దు చేయనున్నారు.  

 

Don't Miss