నేటితో పాత రూ.500 నోట్ల చెట్లుబాటు గడువు ముగింపు

ఢిల్లీ : నేటితో పాత రూ.500 నోట్ల చెట్లుబాటు గడువు ముగియనుంది. పెట్రోల్ బంకులు, విమాన టికెట్లకు పాత రూ.500 నోట్ల చెల్లవు. ఈనెల 15 వరకు ఉన్న గడువును కేంద్రం కుదించింది. 

Don't Miss