నెల్లూరుపై 'నాడా' ప్రభావం..

నెల్లూరు : జిల్లాపై 'నాడా' ప్రభావం చూపెడుతోంది. తడ, సూళ్లూరుపేటలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. 

Don't Miss