నానక్ రామ్ గూడలో కుప్పకూలిన భవనం

హైదరాబాద్ : నానక్ రామ్ గూడలో భవనం కుప్పకూలింది. శిథిలాల కింద పలువురుకార్మికులు చిక్కుకున్నారు. 

 

Don't Miss