దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లు

హైదరాబాద్ : క్రిస్మస్, సంక్రాతి పండుగల నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి. సికింద్రాబాద్... కాకినాడ మధ్య 15 ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపనున్నారు. డిసెంబర్ 16 నుంచి జనవరి 27 వరకు ప్రత్యేక రైళ్లు నడపనున్నారు. 

 

Don't Miss