తెరుచుకోని ఎస్ బీఐ బ్యాంకు..

జగిత్యాల : మెట్ పల్లిలో ఎస్ బీఐ బ్యాంక్ ఇంకా తెరుచుకోలేదు. నగదు లేక అధికారులు బ్యాంక్ ను ఇంకా తెరుచుకోలేదు. నిరసనగా ఖాతాదారులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. 

Don't Miss