ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్టులో దట్టంగా పొగముంచు

ఢిల్లీ : ఎయిర్ పోర్టులో దట్టంగా పొగముంచు అలుముకుంది. అధికారులు విమాన రాకపోకలను నిలిపివేశారు.

 

Don't Miss