ఢిల్లీలో కమ్ముకున్న పొగమంచు

హైదరాబాద్ : దేశరాజధానిలో పొగమంచు కమ్ముకుంది. దీంతో 8 అంతర్జాతయ విమానాలు, 81 రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. మరో 21 రైళ్ల రాకపోకల సమయాల్లో మార్పులు చేశారు. ఢిల్లీ నుంచి బయల్దేరాల్సిన 3 రైళ్లను రద్దు చేసి, 3 అంతర్జాతీయ విమానాలు దారి మళ్లించారు. 5 దేశీయ విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.

Don't Miss