కోళ్ల పందాలపై హైకోర్టులో విచారణ..

హైదరాబాద్ : కోళ్ల పందాలపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఎల్లుండి హైకోర్టు తుదితీర్పును వెల్లడించనుంది.

Don't Miss