కుల వ్యవస్థ ఇంకా పోలేదు - ఈటెల..

హైదరాబాద్ : విశ్వజన కళామండలి ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ అంతర్జాతీయ, జాతీయఅ వార్డుల ప్రధానోత్సవ సభ జరగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్థిక మంత్రి ఈటెల, ఎమ్మెల్యే గుండా మల్లేష్ పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చినా దేశంలో కులవ్యవస్థ పోలేదని, కులవ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా ఎన్ని పోరాటాలు చేసినా దేశంలో కులవ్యవస్థ ఇంకా అలాగే ఉందని మంత్రి ఈటెల పేర్కొన్నారు. ప్రజలను చైతన్యపరిచేందుకు అందరం కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

Don't Miss