కాసేపట్లో పీఎస్ ఎల్ వీ సీ36 ప్రయోగం

శ్రీహరికోట : కాసేపట్లో పీఎస్ ఎల్ వీ సీ36 ప్రయోగం జరగనుంది. రీసోర్స్శాట్ -2ఎ ఉపగ్రహాన్ని నిలింగిలోకి మోసుకెళ్లనుంది.

ఇది వ్యవసాయానికి సంబంధించిన వివరాలను అందించనుంది.

Don't Miss