కామారెడ్డిలో సైబర్ వల..

కామారెడ్డి : సైబర్ వలలో ఇద్దరు వ్యక్తులు చిక్కుకున్నారు. ఇద్దరి ఖాతాల నుండి రూ. 1.79 లక్షలను అపహరించారు. ఆగంతకులకు ఫోన్ లో బ్యాంక్ ఖాతాలను జహంగీర్, యూసఫ్ లు చెప్పారు. కామారెడ్డి డీఎస్పీకి వీరిద్దరూ ఫిర్యాదు చేశారు.

Don't Miss