అపాజీ అమిన్ ఆస్తులపై ఐటీ దాడులు

ముంబై : చార్టెడ్ అకౌంట్ సంస్థ అపాజీ అమిన్ ఆస్తులపై ఐటీ శాఖ దాడులు చేపట్టింది. ఐడీఎస్ కింద రూ.13,860 కోట్ల నగదు వున్నట్లుగా ఐటీ శాఖ గుర్తించినట్లుగా ఆపాజీ అమిన్ సంస్థ ప్రకటించింది. నగదు ప్రకటన చేసిన మహేష్ షాను ఐటీ విచారించనుంది. మహేష్ వాంగ్ములాన్ని ఐటీ రికార్డు చేసింది. 

Don't Miss