అండమాన్ లో తుపాను బీభత్సం

విశాఖ : అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో తుపాను బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. అక్కడ చిక్కుకున్న 800 మంది టూరిస్టులను రక్షించేందుకు పోర్ట్ బ్లేయర్ నుంచి నావిదళం షిప్ లు బయలుదేరాయి.

Don't Miss