ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ లో బ్లండర్ మిస్టేక్.. అభ్యర్థి ఫొటో కాదు..