పోలవరం పూర్తి చేస్తే టీడీపీని మూసేస్తారా, మంత్రి అనీల్ సవాల్: AP Minister Slams TDP