నడి రోడ్డు మీద ఘాతుకం...

21:48 - October 29, 2016

నేరం ఘోరం... జరుగుతున్నప్పుడు అది ఆపడానికి..  ఎవరూ ప్రయత్నించరా..? చుట్టుపక్కల ఎవరున్నాకూడా స్పందించకుండా ఎందుకంటారు..? స్పందిస్తే ఏమౌతుంది..? ఎందుకొచ్చిన చిక్కు అనుకుంటారు కొందరు... స్పందిస్తే మనని ఎక్కడ ఇరికిస్తారోనని కొందరి భయం.. మరి కొందరికి ఆ నేరంలో తాము కూడా బలౌతామని మరో భయం.. ఏవైతేనే వీళ్లు చూస్తుండగానే నేరం జరుగుతోంది. సాక్షం ఇవ్వడానికి ఎవరూ ముందుకు రారు.. ఎందుకిలా..? ఎవరూ పట్టిచ్చుకోకపోతే ఎలా?.
సమాజంలో మనం భాగమేన అన్న స్పృహ ఉంటే.. ఆ క్షణలో ఆ దయనీయమైన స్థితిలో తామే ఉంటే అన్న ఆలోచన కొంకమైన  వస్తే... స్పందిస్తారేమో కదా... చుట్టూ వందమంది జనం.. అందరూ చూస్తుండగానే ఒకడు ఆమెను దారుణంగా పొడిచేశాడు. నడి రోడ్డు మీద ఘాతుకం... ఎవరూ సాక్షం చెప్పలేదు. అసలు అతనెవరు..? ఆమెవరు..? ఎలా జరిగిందా ఘోరం..? నేటి ఈ హీరోయిన ఎపిసోడ్ లో చూడండి.. మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం..

 

Don't Miss