క్రైమ్ డిటెక్టివ్..

21:44 - July 30, 2016

కొన్ని సంఘటనలు షాక్ కు గురిచేస్తాయి... మరికొన్ని ఘటనలు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తాయి. ఇంకొన్ని నవ్వు తెప్పిస్తాయి. ఇలా ప్రతి మనిషి ఏదో ఒక సంఘటన, ఏదో ఒక సందర్భంలో ఎదురవుతూనే ఉంటుంది. జీవితం మొత్తం మీద అన్ని సంఘటనలు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. అయితే డిటెక్టివ్ కు ఎదురయ్యేవి అన్ని షాక్ కు గురయ్యేవే. 
మరి డిటెక్టివ్ షాడో షాక్ తిన్న సంఘటన ఏమై ఉంటుంది..? మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం..

 

Don't Miss