పైసల కోసం జనాల లొల్లి..

20:26 - December 1, 2016

ఏటీఎంల కాడ..బ్యాంక్ ల కాడ మన మల్లన్న హల్ చల్ చేసాడుల్లా..ఏటీఎం ల తాన పైసల్లేవని బోర్డులెట్టినారు. జనాలు లొల్లి లొల్లి జేస్తన్నరు..నల్లనోట్లు తెత్తానన్న మోడీ మమ్మల్నే సంపుతున్నాడని కొంతమంది జెబుతుంటే..మోదీ సాబ్ జనాలకు మంచిజేయనీకి చేసినాడనీ..గిప్పుడు బ్యాంక్ ల కాడ..ఏటీఎం ల కాడ లైన్లను చూపెడతున్నారు గానీ..వైన్ షాపులల్ల వున్న లైన్లను మీడియావారు సూపించాలనీ డిమాండ్ చేసిండు..ఉన్నోడు..గస్సలు లేనోడు బాగానే బతుకుతాడు గానీ..మధ్యతరగతోల్లకే గీ తిప్పలని సెప్పిండు..ముందుగానే సెప్పి బంద్ చేస్తే మంచిదనీ ఒకాయనంటుంటే..ముందుగా జెప్తే వారు జర జాగర్తపడుతాడంటున్నాంటున్నారు జనాలు..బ్యాంకలల్ల ఆఫీసర్లని మంచిగా పనిజేయాలని చెప్పాలని ..ఇల్లు సూసుకోవాలా..పిల్లలకే సూసుకోవాలా? లైన్లల్ల నిలబడాల్నా? గని ఓ ఆడకూతురు గోడు ..గిట్ల ప్రతీవోల్లకీ ఏదోక కష్టమే పైసల కోసం..

Don't Miss