నేటి క్రైమ్ డిటెక్టివ్ లో రమ్య కథ...

20:49 - June 4, 2016

న్యాయం, ధర్మం, మానవత్వం లాంటి పదాలు పుస్తకాల్లో చదవడానికే బాగుంటాయ్.ఎవరో చెప్తుంటే వినడానికే బాగుంటాయ్.... ఆచరణలోకి వస్తే మాత్రం అంత్యా మిథ్యే. ప్రేమా, అనుబంధం, ఆప్యాయతా లాంటివి మచ్చుకైనా కనపడవు, వినపడవు.ఒక అపురూపమైన ప్రేమికుడు రాసుకున్న కవిత ఇది. శీర్షిక నీవు ప్రేమించలేదు. ప్రేమను మాత్రమే చూసే హృదయం నాది...కపటం తెలియక.. కల్మషం కానరాక ప్రేమను మాత్రమే ప్రేమించే నాకు అణువణునా ప్రేమను మాత్రమే చూసే నాకు తరులు, గిరులు, స్మృతులు, భావాలు, కంచం, మంచం, కుర్చీ, కుండా, బల్లా, మల్లా, మన్ను, మిల్లు, పలానా పాలవాడు, దోబీ, కూరలమ్మీ, వీధి చివర కుక్క, పొరిగింట్లో అక్క, మామిడి పిక్క, పామురాయి రెక్క, స్మశానంలోనక్క, ఉదయం విరిసే పువ్వులు, రాలేటి బిందువులు, వేడిగా వుండే సూరీడు, చల్లదనం తప్ప తెలియని చంద్రుడు, వేల నక్షత్రాలు, అగ్గిపుల్ల, ఆడపిల్ల.. అన్నిట్లోనూ ప్రేమను చూసే నాకు నీవు ఎందుకు భయంకరంగా కనిపిస్తున్నావు. మృత్యువును కూడా ప్రేమించే నేను నీలో ఎందుకు చీకటిని చూస్తున్నాను. భూతాన్ని, భయాన్ని పక్కన పెట్టుకుని ప్రేమ బతక గలదా? ప్రేమించు... ప్రేమను అందించు.. ప్రేమను బతికించు అని గుండె లోతుల్లోంచి వెలువరించే ప్రేమను చూసిఆమె ప్రేమించేస్తుంది. అపురూపంగా ప్రేమించింది. దాని వల్ల ఏమి జరుగుతుందో... ఆమె ఆలోచించలేదు. లోకమంతా ఆమె అతనికి... అతడికి ఆమె. అంతగా ప్రేమించుకున్న రమ్య కథే నేటి క్రైమ్ డిటెక్టివ్. పూర్తి సమాచారం కొరకు ఈ వీడియోను క్లిక్ చేయండి...

Don't Miss