ఓటర్ననుకున్నవా బే.. షూటర్నీ.. కాల్చిపడేస్తా నా కొడకా..

20:13 - July 14, 2017

నాకు అప్పుడే అనుమానమొచ్చింది... ఏందిరో ఈ సీన్మ ఇండస్ట్రీవోళ్లు.. ఎవ్వలు వెట్టుమనకముందుకే మీటింగులు వెట్టి డ్రగ్సును కంట్రోలు జెయ్యాలే..అరె నాయనా ఆ చంద్రబాబు కొడ్కుకు ఎవ్వడన్న జెప్పుండ్రిరా..? పూరాగ రాజకీయం నేర్చుకొని పబ్లీకులకు రమ్మని.. ఆయన ఇజ్జత్ దీస్కున్నది గాక..కత్తి వట్టినోడు ఎప్పటికైనా కత్తికే బలైతడు.. దాంట్లె డౌటేం లేదు.. వరంగల్ కార్పొరేటర్ మురళి పరిస్థితి గూడ ఆసొంటిదే... ఆయన ఇర్వై ఐదేండ్ల కింద..నువ్వు భయపెడితే భయపడడానికి నేను ఓటర్ననుకున్నవా బే.. షూటర్నీ.. కాల్చిపడేస్తా నా కొడకా.. ఇది బాలకిష్ణ డైలాగు గదా... అగో సేమ్ డైలాగు ఇశిరిండు.. పాలమూరు జడ్పీ చైర్మన్ భాస్కర్ సారు గూడ.. హరక జనగామా ఎమ్మెల్యే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరి రెడ్డి సారు పనోడే ఉన్నట్టుండుగదా..? ఏ ఈనతోని ఏమైతది.? పబ్లీకును మోసం జేసుడు.. బాబా సాహెబ్ అంబేద్కరా..? ఏ స్వర్గంలున్నవోగని.. సూడు తండ్రి.. నువ్వు కింది జాతులు అధికారంలకు రావాలె అని వాళ్లకు రాజకీయ రిజర్వేషన్ ఇచ్చిపోయినవ్..?అయ్యో ఆత్మహత్యలకు అడ్డా అయిపోయిందిగదా ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు ఆఫీసు.. ఎవ్వలికి కష్టమొచ్చినా ఈడికొస్తున్నరు పుర్గుల మందు తాగుతున్నరు.. వా.. విధి జూడుండ్రి ఒక్కొక్కలి జీవితంతోని ఎట్ల ఆటాడ్తదో.. తల్లి దండ్రులు సచ్చిపోయిండ్రు.. తోడబుట్టిన తమ్ముడు సచ్చిపోయిండు.. పనిగల మేస్త్రి పందిరి వేస్తె కుక్క తోక తగిలి కూలిపొయింది.. అట్లనే ఉన్నది ఈ కథ గూడ..పత్తాలాట క్లబ్బులు బంజేశ్నమని బుజాలు గుద్దుకుంటిరిగదా..? కేసీఆర్ సారూ..? ఇగో మళ్లొక కేంద్రం దొర్కింది..పూర్తి వివరాలకు వీడియో చూడండి.

Don't Miss