ఆగస్టు 1...పేపర్ డే...

06:39 - August 1, 2018

మనిషి సాధరణ జీవితంలో పేపర్‌ పోషిస్తున్న పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. సమాచారాన్ని ఇవ్వటంలోనైనా, విజ్ఞాన్ని పంచటంలోనైనా, విషయాలను లోతుగా తెలుపటంలోనైనా పేపర్‌ పోషిస్తున్న పాత్ర చాలా కీలకమైనది. ఆగస్టు 1న పేపర్ డే సందర్భంగా పేపర్‌ నిర్వహిస్తున్న పాత్ర, పేపర్‌ పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న సందేహాలపై టెన్ టివి జనపథం ప్రత్యేక చర్చను చేపట్టింది. ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్ పేపర్‌ టేడర్స్‌ అసోసియేషన్స్ నాయకులు రామకృష్ణ, తెలంగాణ పేపర్‌ మర్చంట్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షులు శ్రీనాథ్‌ విశ్లేషించారు. మరింత సమాచారం కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

Don't Miss