ఈటెల ఆర్థిక బడ్జెట్..మల్లన్న అప్పుల బడ్జెట్..

20:36 - March 14, 2017

మొన్న గొల్లకుర్మోళ్లు.. చేనేతోళ్లు పాల పాకెట్లు చింపి పోశిండ్రుగదా.?. ఇప్పుడు మన నాయి బ్రాహ్మణుల అన్నల వంతొచ్చింది..ఇన్నొద్దులు ప్రశ్నిస్తా ప్రశ్నిస్తా అనుకుంటొచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ సారు.. ఇగ ప్రశ్నలు లేవు.. అన్ని ఆన్సర్లే అంటున్నడు.. ఈ పాలాభిషేకాలు ఎవ్వలు గనిపెట్టిండ్రోగని.. నాయనా.. ఏ సందుల జూశ్నా నల్గురు జమైతున్నరు..బడ్జెట్ లెక్కలు జూశి బాగ ముర్శిపోతున్న పబ్లీకు.. ఇగో మీకీ ముచ్చట మింగుడువడకపోవచ్చు..ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎప్పటికి తెల్గుదేశం ప్రభుత్వమే పరిపాలించాలని చంద్రాలు అంటున్నడు.. వ్వలన్న ఒక్కటో తరగతి సద్వినంకనే రెండు మూడు నాల్గు ఐదు.. ఇట్ల వర్సవెట్టి సద్వుకుంటవోతరుగదా..?ఏడ ఏ ఏటీఎం కాడ జూశ్నా..? దిష్టిబొమ్మల లెక్క నో క్యాష్ బోర్డులే గనిపిస్తున్నయ్..ఫలానోళ్లు లంబాడోళ్లు అని గుర్తువట్టాల్నంటే ఏం జూశి గుర్తువడ్తుంటిమి..?జాంబాద్ జిల్లా బోదన్ మండలం హున్సా అనే ఊరికాడ యాబై ఏండ్ల సంది హోళీ పండుగ వెరైటీగ జేస్కుంటున్నరట. గిసొంటి ముచ్చట్లు జూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి.

Don't Miss