పెద్ద నోట్ల రద్దు...ఇబ్బందుల్లో సంచార జీవులు

15:55 - December 8, 2016

సంగారెడ్డి : పెద్ద నోట్ల రద్దు కష్టాలు ఒక్కొక్కరివి ఒక్కో రకంగా కన్పిపిస్తున్నాయి. బ్యాంకులు, ఎటీఎంల ముందు బారులు తీరిన వారి కష్టాలు ఒక రకంగా ఉంటే... సంచార జీవుల కష్టాలు మరింత దయనీంగా ఉన్నాయి. చాపలు, రకరకాల అల్లికలతో బతుకులీడ్చే వీరి పరిస్థితి ఇప్పుడు రోజు గడవడమే కష్టంగా ఉంది. పెద్ద నోట్ల రద్దై నెల తర్వాత కూడా అల్పాదాయ వర్గాలు పడుతున్న కష్టాలు ఎలా ఉన్నాయో వీడియోలో చూద్దాం...

 

Don't Miss