క్రైమ్ డిటెక్టివ్..

21:54 - July 9, 2016

డబ్బు, ఆస్తి, అంతస్తు,.. ఇవేమీ శాశ్వతం కావు. ఇది అందరికీ తెలిసిన సత్యమే. మరి శాశ్వతం ఏమిటీ...? స్నేహమేరా జీవితం.. స్నేహమేరా శాశ్వతం.... అన్నారో మహాకవి. స్నేహానికి కన్న మిన్నా లోకాన లేదురా.. అన్నారు మరో కవి. ఇలా ఎవరికి వారు ఎంతో మంది స్నేహం యొక్క గొప్పదనం గురించి చెప్పారు. నీవు ఎలాంటి వాడివో నీ స్నేహితున్ని చూసి చెప్పొచ్చు అన్నారు మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలు. కడదాక నీడ లాగా నిను వీడిపోదు అన్నారు. స్నేహమనే మాటలో చెరో అక్షరం అన్నారు.. మరో ఇద్దరు మిత్రులు.. స్నేహం ఒక బలం, ఒక త్యాగం.. అలా స్నేహానికి నిర్వహచనంలా ఉండే ముగ్గురి కథనే ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం... పూర్తి వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం....

 

Don't Miss