క్రైమ్ డిటెక్టివ్...

21:39 - August 7, 2016

ఎన్నో... ఎన్నెన్నో వింతలు, విషేశాలు జరుగుతుంటాయి.. అటువంటి చిత్ర, విచిత్రాలు సావిత్రి జీవితంలో జరుగుతున్నాయి. ఏదిఏమైనా సావిత్రి జీవితం ముళ్లపొదల్లో రాచబాట అవుతుంది. ఆమె అయోమయస్థితిలో ఉంటుంది. కారణం ఏమైవుంటుంది.? ఎటువంటి పరిస్థితులు ఆమెను వెంటాడుతన్నాయి..? మరిన్ని వివరాలను వీడియోలో చూద్దాం..

Don't Miss