ఏ జిల్లాలో ఏ పార్టీకి అనుకూలంగా ఎన్ని సీట్లు వస్తాయంటే

Submitted on 15 April 2019

10TV Special Analysis on District Wise Polling Percentage

దేశంలో టిక్ టాక్ యాప్ బ్యాన్ చేయటాన్ని సమర్ధిస్తారా?

Choices

మరిన్ని వార్తలు